• Audit financiar extern şi servicii conexe de audit;
  • Audit intern şi soluţii pentru implementarea unei funcţii de audit intern;
  • Servicii de contabilitate / cenzorat statutar / expertize financiar – contabile / cursuri;
  • Asistenţă pentru evaluarea sistemelor contabile şi implementarea unui sistem intern de control;
  • Evaluari de întreprinderi pentru fuziuni şi achiziţii;
  • Elaborarea unei strategii de firmă / planuri de afaceri;
  • Asistenţă pentru cereri de finanţare.